שירות סוציאלי

שירותים סוציאליים לגיל השלישי

השירות הסוציאלי והעובדים הסוציאליים שלנו, מעניקים שירותים סוציאליים לגיל השלישי ולמשפחות.
הצוות אמון על ליווי ותמיכה לדייר ולבני משפחתו, עוקב אחר תהליך ההסתגלות ואחר הצרכים
הפיזיים והרגשיים שעולים במהלך השהות בבית.
העובדים הסוציאליים דואגים גם לתווך בין הדייר למשפחה ומלווים את המשפחות בתהליכים
משפטיים לקביעת מינוי אפוטרופוס או קבלת סיוע ממשרד הבריאות, משרד הרווחה וקרנות
שונות כולל הקרן לטיפול בחסויים והקרן לניצולי שואה.