שירות סוציאלי

השירות הסוציאלי והעובדים הסוציאליים שלנו, אמונים על ליווי ותמיכה לדייר ולבני משפחתו.
עוקבים אחר תהליך ההסתגלות ואחר הצרכים הפיזיים והרגשיים שעולים במהלך השהות.
העובדים הסוציאליים דואגים לתווך בין הדייר למשפחה ומלווים את המשפחות בתהליכים
משפטיים לקביעת מינוי אפוטרופוס או קבלת סיוע ממשרד הבריאות, משרד הרווחה וקרנות
שונות כולל הקרן לטיפול בחסויים והקרן לניצולי שואה.