שאדי נמוז

"העובדה שדרך המקצוע שלי
אני מצליח להשפיע על חייהם
של אנשים"