ד"ר משה גייצין

נווה אורנים

העובדה שדרך המקצוע שלי
אני מצליח להשפיע על חייהם
של אנשים