אודיה אמר

נווה אורנים

"העובדה שדרך המקצוע שלי
אני מצליחה להשפיע על חייהם
של אנשים"